Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami wydawnictwa Setidava.

Okładka płyty Andrzeja Majewskiego - Nostalgie gitarowe.Skąd pomysł na tę płytę?

Mówiąc najprościej i najkrócej - przyszedł na nią czas.

Zebrane skrzętnie muzyczne perełki ułożyłem tak, by przedstawiały skonden­sowaną historię nowożytnej muzyki - od czasów współczesnych do średnio­wiecza.

Jest to wybór do bólu subiektywny, podobnie jak osobisty jest mój emocjonalno-intelektualny przekaz. Miniatury te towarzyszyły mi przez całe muzyczne życie. Stanowią dla mnie wartość sentymentalną; bywało, że miały również walor terapeutyczny.

Okładka książki "Konin jak Colorado".Nie wiadomo dziś, czy dwudziestosiedmioletni wtedy Ryszard Kapuściński miał wobec swojego fotoreportażu jakieś plany. Miniony czas zadziała! jednak na jego korzyść.

Odnalezione po pól wieku fotografie prezentują obecnie uniwersalne wartości dokumentalne, historyczne i artystyczne, stając się unikatem w skali kraju. Obrazują jedno z miast wschodniej Wielkopolski, ale i Polskę końca lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, odkrywając przed oglądającymi świat, którego dawno już nie ma. Stanowią też jedne z pierwszych zdjęć wykonanych przez Kapuścińskiego, niezbyt jeszcze doskonałych technicznie, na których widać talent fotograficzny, który przez lata ewoluował.

Okładka książki "Historia pewnego rejsu".Zachodzące w Europie zmiany świat obserwował z oddali. Mnie z załogą statku Polskiej Żeglugi Morskiej m/s Powstaniec Wielkopolski zdarzyło się wsłuchiwać w odgłosy tych zmian, będąc poza granicami kraju, w rejsie trwającym dwieście dwadzieścia jeden dni. To kawałek czasu z życia marynarzy, stanowiących załogę statku pracowicie wożącego po świecie ładunki masowe. To również okazja do czynienia obserwacji, podglądania tego kolorowego świata z nadzieją, że może... niebawem... i u nas... będzie podobnie?!

Wraz z naszym krajem, mylonym często z Holandią (Poland - Holland) i od niedawna rozpoznawalnym w świecie przez papieża Polaka i - najpierw robotnika i lidera związku zawodowego, a później nawet prezydenta - Lecha Wałęsę, odbieraliśmy należne nam, jako przedstawicielom, hołdy i słowa podziwu. Jednak wsłuchując się uważnie i zachłannie w głos mediów biegnący z kraju, zastanawialiśmy się: czy to się może udać? Co jeszcze się zdarzy?

Okładka książki "Na służbie u kopciuszka".Barbara Kosmowska - literaturoznawca, autorka książek dla dorosłych i młodszych czytelników. Laureatka licznych nagród i wyróżnień m.in. za powieści Teren prywatny, Buba, Pozłacana rybka, Kolorowy szalik, Niezłe ziółko. W 2015 roku otrzymała nagrodę przyznawaną przez czasopismo Guliwer za całokształt twórczości.

Zofia Urbanowska to - jak określa ją prof. Joanna Papuzińska - modelowa przedstawicielka epoki pozytywizmu: publicystka i pisarka, działaczka społeczna, filantropka, wieloletnia korespondentka licznych czasopism. Współpracowniczka Oskara Kolberga, przyjaciółka Deotymy.

Zestaw płyt z materiałami źródłowymi do Dziejów Konina.Zachowane archiwalia miejskie, które są świadectwem ponad siedmiu stuleci burzliwych dziejów Konin, ze względu na swój unikalny charakter, są dostępne w oryginalnej postaci dla przeciętnego mieszkańca i miłośnika historii. W sukurs pasjonatom i badaczom przeszłości przyszły możliwości nowoczesnej techniki. Digitalizacja zbiorów archiwalnych otwiera zupełnie nowe możliwości w zakresie powszechnego udostępnienia źródeł historycznych.

W nowoczesnym społeczeństwie obywatele mają prawo nie tylko oczekiwać bieżącej informacji publicznej, ale także przekazu świadectw przeszłości, będących dziedzictwem narodu i lokalnych społeczności. Wychodząc z takiego założenia, wspólnie z Archiwum Państwowym w Poznaniu, rozpoczęliśmy realizację projektu digitalizacji oraz publikacji w formie wydawnictw multimedialnych materiałów archiwalnych dotyczących miasta Konina, a przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz w Oddziale w Koninie.

Materiały można zakupić w Miejskiej bibliotece Publicznej przy ul. Dworcowej 13.

Cena 5 zł/część.

Okładka książki Macieja Łuczaka - Szermierka w Koninie.O dziejach szermierki w Koninie powstało już kilka prac naukowych i popularnonaukowych. Są to artykuły zamieszczone w:

  • Rocznikach Naukowych Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu,
  • Kronice Wielkopolski,
  • prasie lokalnej („Przeglądzie Konińskim", „Wielkopolskim Zagłębiu", „Gazecie Konińskiej" i innych)

oraz monografie pod tytułem 30 lat Konińskiego Klubu Szermierczego 1966-1996, a także Od Szkolnego Klubu Sportowego do Konińskiego Klubu Szermierczego w latach 1966-2006 oraz prace nieopublikowane.

W niniejszym opracowaniu autor podjął więc próbę kompleksowego opracowania zagadnienia. Jego celem jest przedstawienie najważniejszych wydarzeń, a także zasięgu społecznego szermierki bojowej i sportowej w Koninie, wykazanie różnic w uczestnictwie płci żeńskiej i męskiej, młodzieży i dorosłych.

Książkę można nabyć w MBP w Koninie, przy ul. Dworcowej 13.

Cena 15 zł.

Okładka tomiku poezji Jadwigi Naskręckiej - Śpiew kosa.Poezja Jadwigi Naskręckiej jest kameralna, refleksyjna, ukazująca niejednoznaczność uczuć i myśli ludzkich. To poezja pełna uczuć, nastrojów i przeżytych chwil.

Poetka łącznie wydała 13 tomów poezji. Wśród nich kilka poświęconych jest jej największej miłości – Fryderykowi Chopinowi (Chopin w Żychlinie, Żychlińskie tropy Fryderyka), a także ukochanym miejscom – rodzinnemu Żychlinowi (Żychlińskie okruchy) i miejscu obecnego zamieszkania – Koninowi (Pieśń o ziemi mojej, Z nadwarciańskiej skarpy, W cieniu drogowego słupa). Nie można pominąć szczególnego uwrażliwienia na pejzaż i przyrodę. Piękno krajobrazu było i jest natchnieniem, tematem i treścią wielu wierszy. Myśli wpisują się w krajobraz, a krajobraz wypełnia myśli.
W najnowszym tomiku obok wierszy o przyrodzie pisze o świecie (...) doznań, wrażeń, przemyśleń i obserwacji... Zatrzymuje się (...) zwłaszcza nad zwykłymi sprawami egzystencji, urodą wspierającej (ją) Natury, nieuchronnym przemijaniem.

Książkę można kupić w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie, ul. Dworcowa 13.

Cena – 20 zł.

Okładka książki Andrzej Łaskarz dyplomata, duchowny 1362-1426.Ludzie, którzy są ambasadorami naszego miasta w Wielkopolsce, Polsce, Europie i na świecie zasługują na szczególną uwagę i szacunek.

Oddaję do Państwa rąk książkę o człowieku wywodzącym się z Gosławic, wsi, która w dwudziestym wieku znalazła się w granicach administracyjnych Konina. Jej bohaterem jest Andrzej Laskarz, syn Łaszcza, biskup poznański w latach 1414-1426, wybitny dyplomata, doktor Uniwersytetu w Padwie z 1405 r., jeden z architektów polskiej polityki zagranicznej w pierwszej kwarci piętnastego wieku.

To on, wraz z gronem bliskich współpracowników króla Władysława Jagiełły, wprowadził Królestwo Polskie na wielką scenę polityczną Europy. Swojej Ojczyźnie wystawił dobre świadectwo na Soborze Powszechnym Piętnastej Konstancji (1415-1418), w czasie licznych poselstw do Węgier, państwa zakonnego w Prusach, Czech, podczas długich pobytów w Rzymie, Pradze, Heidelbergu, Padwie, Pizie i Ziemi Świętej.

Był jednym z około półtora tysiąca uczonych doktorów legitymujących się tym tytułem naukowym w przedrozbiorowej Polsce. Na swoim koncie ma długą listę zasług. Jednakże najlepszym świadectwem są opinie jego współczesnych o nim samym.

O Andrzeju Laskarzu pisał Jan Długosz w Rocznikach, czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego.