Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Zaproponuj książkę do zakupu. Wypełnij poniższy formularz.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacjami o celach i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują.* 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu poczty e-mail, przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie z siedzibą przy ul. Dworcowej 13 w celu prowadzenia korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy.*