Katalog jest to uporządkowany, według określonych zasad, spis dokumentów bibliotecznych, znajdujących się w danym zbiorze, informujący o miejscu ich przechowywania w bibliotece. Katalog to realny zbiór w bibliotece, polega na opisie egzemplarza zbioru istniejącego rzeczywiście. Natomiast bibliografia to spis wydań druków w oderwaniu od przynależności do danego miejsca w bibliotece.