plakat 17 liryczne spotkania z Norwidem3. Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Koninie oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie oraz Starostwo Powiatowe w Koninie zapraszają do udziału w konkursie recytatorskim „17. Liryczne Spotkania z Norwidem”.

Ideą konkursu jest przybliżenie twórczości Cypriana Kamila Norwida - poety, dramaturga, grafika, filozofa.

Zaproszenie kierujemy do uczniów w wieku od 14 do 19 lat ze szkół miasta Konina i powiatu konińskiego.

Na finał XVI Lirycznych Spotkań z Norwidem zaprosiła w swoje mury Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie, która od szesnastu lat wspólnie z III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie organizuje ten konkurs.

Dnia 11 kwietnia 2022 roku poezja Wieszcza epoki romantyzmu wybrzmiewała niczym melodia, kojąc zmysły i słuch wrażliwych odbiorców.

Współorganizatorem konkursu był Powiat Koniński - Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Miasto Konin - Konin. Tu płynie energiaMiasto Konin - Konin. Tu płynie energia.

Wyjątkowość spotkania w swych różnorodnych interpretacjach utworów poety, podkreśliła młodzież szkół miasta Konina i powiatu konińskiego.

Gdy, z wiosną życia, duch Artysta
Poi się jej tchem jak motyle...

C.K. Norwid

plakat NorwidJuż w najbliższy poniedziałek 11 kwietnia 2022 roku o godzinie 11:00 odbędzie się konkurs recytatorski XVI Liryczne Spotkania z Norwidem w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie, która jest organizatorem konkursu wraz z III Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Koninie, współorganizatorem jest Starostwo Powiatowe w Koninie.

Wirtuozerię wierszy poety, zwięzłość i trafność języka, umiejętność przekazania treści filozoficznych i bogatą refleksję nad światem przybliży nam młodzież szkół z Konina i powiatu konińskiego

Plakat promujący konkurs recytatorski "Liryczne spotkania z Norwidem". (projekt: Aleksandra Jurgielewicz)III Liceum Ogólnokształcące imienia Cypriana Kamila Norwida w Koninie oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie zapraszają do udziału w konkursie recytatorskim 16. Liryczne Spotkania z Norwidem.

Ideą konkursu jest przybliżenie twórczości Cypriana Kamila Norwida - poety, dramaturga, grafika, filozofa.

Zaproszenie kierujemy do uczniów w wieku 14-19 lat ze szkół miasta Konina i powiatu konińskiego.

"(...) papier przepada jak liście,
Pozostawując same wielkie słowa..."

Cyprian Kamil Norwid

Inicjatorka Lirycznych Spotkań z Norwidem, Wioletta Kołecka (polonistka z Trzeciego Liceum Ogólnokształcącego w Koninie), wspomina kolejne edycje konkursu, jako wydarzenia mające na celu kultywowanie dzieła jednego z najoryginalniejszych i najbardziej europejskich  twórców w historii naszej kultury, Cypriana Kamila Norwida - poety, filozofa, tłumacza, rzeźbiarza, malarza, znawcy muzyki, eseisty.

Konkurs  jest współorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Z. Urbanowskiej w Koninie i Trzecie Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Koninie.

W tym roku, w dniach od 22 do 24 marca, w formie online, odbyła się jego jubileuszowa 15. edycja.

Pierwsze spotkanie z poezją Wieszcza było wydarzeniem kulturalnym towarzyszącym uroczystości nadania imienia Poety Trzeciemu Liceum. W ciągu 15 lat konkurs - adresowany pierwotnie do uczniów liceów konińskich - zyskał liczne grono sympatyków - młodych czytelników i recytatorów z Konina i powiatu konińskiego.

Plakat promujący konkurs recytatorski "Piętnaste Liryczne Spotkania z Norwidem".Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie i Trzecie Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Koninie zapraszają uczniów w wieku od 14 do 19 lat do udziału w powiatowym konkursie recytatorskim Piętnaste Liryczne Spotkania z Norwidem.

Ze względu na sytuację epidemiczną i związany z nią reżim sanitarny, w tym obostrzenia w szkołach i trudną do przewidzenia sytuację w marcu 2021 roku, zdecydowaliśmy się w tym roku przeprowadzić konkurs recytatorski w formule online.

Prezentację recytacji (nagranie mp4) wraz z podpisanym oświadczeniem prosimy o przesłanie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie.

Termin przesyłania prezentacji: do 22 marca 2021 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi 25 marca 2021 r. w formie komunikatu na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie i III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Koninie.

Plakat promujący konkurs recytatorski "Liryczne spotkania z Norwidem".Trzecie Liceum Ogólnokształcące imienia Cypriana Kamila Norwida w Koninie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie zapraszają do udziału w konkursie recytatorskim Czternaste Liryczne Spotkania z Norwidem.

Ideą konkursu jest przybliżenie twórczości Cypriana Kamila Norwida - poety, dramaturga, grafika, filozofa.

Zaproszenie kierujemy do uczniów w wieku 14-19 lat ze szkół miasta Konina i powiatu konińskiego.

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie, Tylko: poezja i dobroć… i więcej nic…
I wszystko bierze żywot z Ideału…
a każdy niechaj głosem duszy swej śpiewa…
Wielkim jest człowiek, któremu wystarczy Pochylić czoła, Żeby bez włóczni w ręku i tarczy Zwyciężył zgoła!

Słowami poety rozpoczęto Trzynaste Liryczne spotkania z Norwidem.

Młodzież konińskich szkół przystąpiła do konkursu recytatorskiego. Organizatorami trzynastej już edycji są Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie (MBP) oraz Trzecie Liceum Ogólnokształcące (LO) imienia Cypriana Kamila Norwida w Koninie.

W gościnnych progach biblioteki powitała wszystkich zebranych menedżer kultury, pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie, pani Małgorzata Hofmann. Pomysłodawczynią konkursu jest polonistka Trzeciego Liceum Ogólnokształcącego w Koninie, pani Wioletta Kołecka. Uczniowie LO w Koninie poprowadzili uroczystość.