BLISKOtekaNazwa projektu: BLISKOteka.

Pozyskaliśmy rekordową dotację ze środków ministerialnych - kwotę 131.600 zł - na realizację strategicznych celów programu BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ, w ramach Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2022-2023, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury i ze środków będących w dyspozycji MKiDN.

W projekcie, który nazwaliśmy „BLISKOteka” zrealizujemy w czasie od kwietnia 2022 roku do listopada 2023 roku zadania, które będą ukierunkowane na wzmocnienie roli MBP w Koninie jako "trzeciego miejsca" - przestrzeni do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, aktywności czytelniczej, odpoczynku i integracji społeczności Konina.

Kluczowymi celami projektu „BLISKOteka” są:

  1. Włączenie nowych środowisk w działalność MBP w Koninie i aktywizacja społeczności lokalnych w działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa.
  2. Nawiązywanie i rozwijanie lokalnych partnerstw na rzecz wzmacniania roli biblioteki, jako lokalnego centrum dostępu do wiedzy i kultury, jako tzw. „trzeciego miejsca” (po domu i pracy) jednoczącego społeczność lokalną w przestrzeni do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku. Rozwijanie i nawiązywanie nowych partnerstw będzie wzmacniało działania biblioteki, sprzyjało jej rozwojowi i pozwoli na pełniejsze wykorzystanie zasobów bibliotecznych oraz budowanie silnej koalicji na rzecz rozwoju czytelnictwa w Koninie i powiecie konińskim.
  3. Szkolenia dla bibliotekarzy, które pozwolą podnosić kompetencje w zakresie rozpoznawania potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnej społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek.

Budżet projektu wraz z wkładem własnym wynosi 147.350 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Flaga Polski, Godło PolskiLogo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Pierwsze spotkanie w ramach inicjatywy oddolnej Renata Rudowicz pt. FOTOGRAFICZNE ZBLIŻENIA za nami.

Ze względów zdrowotnych nie było z nami inicjatorki warsztatów, która we wniosku pod tą nazwą zaproponowała cykl działań zmierzających m.in. do popularyzowania czytelnictwa i pasji do książek poprzez fotografię.

W jaki sposób projekt będzie wspierał promocję czytelnictwa?

  • Zaplanowany jest udział grupy projektowej w spotkaniu popularyzującym czytelnictwo – np. spotkanie z autorem książki. Jakie to będzie spotkanie, okaże się w kwietniu. Uczestnicy wybiorą sobie imprezę spośród oferty MBP w Koninie na ten miesiąc i będą mieli za zadanie przygotowanie krótkiego reportażu fotograficznego z wydarzenia tak, aby dokumentował imprezę, zachęcał oraz inspirował stałych jak i nowych czytelników do sięgania po książki np. danego autora, danej tematyki.
  • Będzie również realizowany temat warsztatowy w formie przekazu fotograficznego ukazującego indywidualne spotkania czytelników z książką w nieoczywistych przestrzeniach, wyjątkowych lub codziennych dla czytelnika (ucznia, dorosłego człowieka). Efekty tych działań będą zaprezentowane podczas wystawy fotograficznej prac uczestników inicjatywy.

plakat konkurs literacki przestrzenie słowaZapraszamy Państwa do udziału w 1. Konkursie Literackim dla Seniorów pt. „Przestrzenie słowa”. Konkurs został zorganizowany w ramach kulturalnej inicjatywy oddolnej „Spotkania seniora z kulturą” zgłoszonej przez stowarzyszenie „Drużba Konin. Razem możemy więcej” w ramach  zadania BLISKOteka  MBP w Koninie.

Organizatorami konkursu są: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie i Stowarzyszenie „Drużba Konin. Razem możemy więcej”.

Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 60 roku życia, mieszkańców Konina i powiatu konińskiego.

Termin nadsyłania wierszy mija 20 marca 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Ogłoszenie wyników odbędzie się 29 marca 2023 r. w Klubie Mieszkańców (ul. Wyzwolenia 13 w Koninie) po spotkaniu literackim z Danutą Olczak.

plakat fotograficzne zblizeInicjatywa oddolna Renaty Rudowicz realizowana w ramach zadania BLISKOteka MBP w Koninie w ramach projektu BLISKO.

Fotograficzne zbliżenia to inicjatywa mająca na celu popularyzację sztuki fotografii i czytelnictwa wśród społeczności lokalnej, aktywizująca amatorów fotografii wśród młodzieży i dorosłych- w wieku od 14 roku życia, chcących rozwijać swoje umiejętności fotograficzne. To cykl spotkań edukacyjnych, również o charakterze warsztatowym, przybliżających i rozwijających podstawową wiedzę z zakresu robienia poprawnych zdjęć oraz sztuki fotografii, uwrażliwiających na piękno fotografii.

W Fotograficznych Zbliżeniach będzie również czas na artystyczne ukazanie emocji związanych z książkami i czytaniem. Będzie profesjonalna sesja zdjęciowa i wystawa fotografii.

Fotograficzne zbliżenia to także projekt ukazujący  współczesną formę wypowiedzi jaką jest fotografia, obecną w różnych dziedzinach życia i różnych grupach społecznych, utrwalającą i zatrzymującą w kadrze obrazy, a także różnorodne wydarzenia życia codziennego .

BLISKOteka wniosek spotkanieKolejne, ważne spotkanie za nami.

Dzisiaj (15.11.2022 r.) koordynatorka projektu BLISKOteka Emilia Guźnik spotkała się z Renatą Rudowicz autorką zwycięskiej, kulturalnej inicjatywy oddolnej.
Renata Rudowicz jest animatorką kultury i pasjonatką fotografowania. Związana jest z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Konińskim Klubem Fotograficznym Fajnych Fotografów. Jest organizatorką wielu interdyscyplinarnych imprez kulturalnych, wystaw młodych talentów, warsztatów oraz konkursów o charakterze ludowym.
Fotograficzne zbliżenia to inicjatywa mająca na celu popularyzację sztuki fotografii i czytelnictwa wśród społeczności lokalnej, aktywizująca amatorów fotografii wśród młodzieży i dorosłych, chcących rozwijać swoje umiejętności fotograficzne. To cykl spotkań edukacyjnych, również o charakterze warsztatowym, przybliżających i rozwijających podstawową wiedzę z zakresu robienia poprawnych zdjęć oraz sztuki fotografii, uwrażliwiających na piękno fotografii i artystyczną formą jej wypowiedzi.

spotkanie-wniosek-inicjatywy oddolne-bliskotekaKolejny wniosek na kulturalne inicjatywy oddolne i kolejne, miłe spotkanie w konińskiej książnicy.

W poniedziałkowe przedpołudnie (14.11.2022) koordynatorka projektu BLISKOteka Emilia Guźnik spotkała się z Paniami Barbarą Mulnik i Hanną Wojdak ze Stowarzyszenia Drużba Konin. Razem możemy więcej. Rozmawiałyśmy na temat dalszej współpracy przy realizacji zgłoszonej przez Panie, zwycięskiej inicjatywy pt. Spotkania seniora z kulturą – seniorze nie przestawaj czytać. Zapowiada się ciekawy konkurs literacki dla seniorów, spotkania i wyjazdy kulturalne.

W czwartek 10 listopada odbyło się spotkanie podczas którego  podsumowano działania w ramach zadania BLISKOteka w 2022 roku z projektu Narodowego Centrum Kultury – BLISKO. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie otrzymała dofinansowanie na realizację działań w ramach zadania BLISKOteka na lata 2022-2023.

O realizacji projektu w konińskiej książnicy mówił Damian Kruczkowski, dyrektor MBP w Koninie oraz Emilia Guźnik koordynatorka zadania.

Dzięki dwutorowemu przebiegowi zadania bibliotekarze oraz Partnerzy mogli uczestniczyć w szkoleniach i warsztatach podnoszących kompetencje z zakresu komunikacji wizerunkowej, bibliotece jako „trzecim miejscu”, diagnozowania potrzeb użytkowników i nie użytkowników bibliotek, prowadzeniu kreatywnych działań i zajęć teatralnych w bibliotece, popkulturowych nawiązaniach literackich, Millenialsach i pokoleniu XYZ w bibliotece, literaturze ukraińskiej tłumaczonej na język polski. Mieliśmy okazję poznać podstawy Polskiego języka Migowego. Mieliśmy okazję uczestniczyć w wyjazdach studyjnych, m.in. do bibliotek w Gdańsku i Sopocie.