warsztaty pisanie uczestnicy W piątek, 15 lipca 2022 r., odbyło się kolejne spotkanie w ramach Warsztatów Twórczego Pisania - PISANIE JEST TRENDY. Poprowadziła je, tak jak poprzednie, koninianka, absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Koninie, pasjonatka literatury i od niedawna też pisarka, pani Marta Kowalska (https://www.facebook.com/marta.m.kowalska).

Bohaterką wczorajszego spotkania była narracja. Może nie brzmi to szczególnie frapująco, jednakże znajomość jej typologii i wybór optymalnej perspektywy narracyjnej dla kreowanej przez nas fabuły przesądza często o tym, czy potencjalny czytelnik kupi - w sensie nie tylko dosłownym - naszą opowieść .

Frapująca była na pewno pomysłowość młodych literatów uczestniczących w zajęciach. Nie było dotąd wyzwań, którym brawurowo nie stawiliby swego literackiego czoła. A zadania, choć niektóre z pozoru dość bagatelne, wcale do najłatwiejszych nie należały. Choćby np. zrelacjonowanie z trzech perspektyw narracyjnych (ucznia, nauczyciela i psa) sytuacji, w której uczeń wywołany przez nauczyciela do zaprezentowania swojego zdania domowego, przypomina sobie nagle, iż go nie posiada, ponieważ zostało zjedzone przez psa. I relacja ostatniego narratora nie wzbudziła żadnych zastrzeżeń co do zasadności dokonanej przezeń konsumpcji.

Zapraszamy na kolejne warsztaty, o terminach których będziemy na bieżąco informować na stronach internetowych biblioteki. Przypominamy też, że można do nich dołączać na każdym etapie ich realizacji.

Celem PISANIE JEST TRENDY jest poszukiwanie i promowanie utalentowanej młodzieży. Pod koniec 2022 roku wydamy książkę, która będzie zbiorem tekstów poetyckich i innych autorstwa uczestników naszych warsztatów.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie jest beneficjentem Kierunku interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. W ramach projektu MBP w Koninie realizuje w latach 2022-2023 zadanie BLISKOteka, w którego ramach z kolei zorganizowane zostały te warsztaty.

Ministerstwo Kultury I Dziedzictwa Narodowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowe Centrum Kultury

NPRCz 2.0