Skip to main content

Co Słonko widziało

Nazwa projektu: Co słonko widziało? - promocja twórczości Marii Konopnickiej dla dzieci.

Projekt powstał w związku z przypadającą w maju 2022 roku 180. rocznicą urodzin Marii Konopnickiej – poetki, nowelistki epoki pozytywizmu i działaczki społecznej oraz w związku z ustanowieniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2022 Rokiem Marii Konopnickiej.

Na realizację projektu „Co słonko widziało? – promocja twórczości Marii Konopnickiej dla dzieci” w ramach programu Promocja czytelnictwa otrzymaliśmy ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 13 510 zł. Operatorem projektu jest Instytut Książki. Budżet zadania wraz z wkładem własnym wynosi 17 430 zł.

Celem zadania jest realizacja wartościowych form promocji czytelnictwa, utrwalenie tożsamości kulturowej, wzmocnienie kompetencji czytelniczych i rozbudzanie potrzeb literackich w kontekście ważnych dla kultury polskiej wartości zaczerpniętych z literatury dla dzieci autorstwa Marii Konopnickiej.

Zadanie skierowane jest do dzieci w wieku do 12 lat, ich rodziców i opiekunów, nauczycieli i bibliotekarzy z powiatu konińskiego, a jego realizacja będzie odbywała się w MBP w Koninie i jej filiach.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Grafika z informacją o dotacji. Projekt: MBP w Koninie.
Grafika z informacją o dotacji. Projekt: MBP w Koninie.
Logo MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.