grafika informacja dotacjaMiejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie jest beneficjentem Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, w ramach którego zdefiniowany jest Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek Interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, który realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu za pośrednictwem Biblioteki Narodowej.

W 2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie na realizację zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek Interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0” uzyskała środki finansowe Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 34 500 zł.

Wkład własny MBP w Koninie w związku z udzieloną dotacja wynosi 138 000 zł co sprawia, że łączna wartość zadania wynosi 172 500 zł

Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2021-2025, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, ebooków, audiobooków.

Biblioteka Narodowa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego #NarodowyProgramRozwojuCzytelnictwa #dofinansowanie #nowości #ksiązki #audiobooki #ebooki #bibliotekapubliczna Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie


Z przyjemnością informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie otrzymała dotację z programu „Promocja czytelnictwa” realizowanego przez Instytut Książki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kwota dotacji to 13 510 zł. Pozytywnie oceniono 139 wniosków, w tym nasz pod nazwą "Co słonko widziało? – promocja twórczości Marii Konopnickiej dla dzieci”.

Celem zadania jest:

  • realizacja wartościowych form promocji czytelnictwa,
  • utrwalenie tożsamości kulturowej,
  • wzmocnienie kompetencji czytelniczych i rozbudzanie potrzeb literackich w kontekście ważnych dla kultury polskiej wartości zaczerpniętych z literatury dla dzieci autorstwa Marii Konopnickiej, uhonorowanej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej patronką roku 2022.

Zadanie skierowane jest do dzieci w wieku 0-12 lat, ich rodziców i opiekunów, nauczycieli i bibliotekarzy z powiatu konińskiego, a jego realizacja będzie się odbywała w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie oraz w jej filiach.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie jest beneficjentem Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (NPRCz 2.0), w ramach którego zdefiniowany jest Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek Interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, który realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu za pośrednictwem Biblioteki Narodowej.

W 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie na realizację zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek Interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0” uzyskała środki finansowe Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 25 000 zł.

Wkład własny MBP w Koninie w ramach tego zadania wyniósł 100 000 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie jest beneficjentem Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (NPRCz 2.0), w ramach którego zdefiniowany jest Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek Interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, który realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu za pośrednictwem Biblioteki Narodowej.

W 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie na realizację zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek Interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0” uzyskała środki finansowe Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 25 000 zł.

Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2021-2025, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, ebooków, audiobooków.

Logotypy Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteki Narodowej.

W 2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie otrzymała dotację w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 na 2019 r. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w wysokości: 23.326,00 zł. Wkład własny MBP w Koninie w związku z dotacją wynosi: 54.427,33 zł.

W roku 2017 Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w kwocie 21.933 zł

Program Biblioteki Narodowej jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych instytucji, wzbogacania ich zasobów zgodnie z potrzebami środowiskowymi i standardami w tym zakresie.

Program ma na celu wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.

"Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

W roku 2018 Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w kwocie 21.720 .

Program Biblioteki Narodowej jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych instytucji, wzbogacania ich zasobów zgodnie z potrzebami środowiskowymi i standardami w tym zakresie.

Wzbogacono zbiory bibliotek publicznych o 791 jednostek inwentarzowych, w tym 669 książek drukowanych i 121 audiobooków.

Program ma na celu wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.

Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.