Archiwa to instytucje zajmujące się gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów archiwalnych (akt metrykalnych, dokumentów urzędowych, akt sądowych, akt szkolnych, dokumentów kartograficznych itp.). W procesie digitalizacji, czyli przetwarzania (kopiowania) materiałów archiwalnych na format cyfrowy, są one udostępniane na stronach internetowych.