Skip to main content

Archiwa

Archiwa to instytucje zajmujące się gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów archiwalnych (akt metrykalnych, dokumentów urzędowych, akt sądowych, akt szkolnych, dokumentów kartograficznych itp.). W procesie digitalizacji, czyli przetwarzania (kopiowania) materiałów archiwalnych na format cyfrowy, są one udostępniane na stronach internetowych.

Archiwa

Konińskie Archiwum Społeczne Archiwum Akt Nowych Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Muzyki Wiejskiej Archiwum Państwowe w Poznaniu Cyfrowe Archiwum KK NSZZ Solidarność Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej Genealogia w Archiwach Międzynarodowe Archiwum Białoruskie Narodowe Archiwum Cyfrowe Publiczne Archiwum Cyfrowe Agnieszki Osieckiej Szukaj w Archiwach Wirtualne Archiwum Polskich Ormian

Więcej…Archiwa