Bibliografia to spis, wykaz, zestawienie dokumentów uporządkowanych według pewnych kryteriów, które spełniają określone zadania informacyjne. O rodzaju bibliografii decyduje kryterium według którego zestawiono dokumenty.