Biblioteki cyfrowe to systemy informacyjno-wyszukiwawcze, w którym gromadzone są uporządkowane zbiory zasobów cyfrowych, tj. dokumenty w oryginalnej postaci cyfrowej oraz dokumenty zdigitalizowane będące odwzorowaniem dokumentów w postaci tradycyjnej, udostępniane bezpłatnie w sieci za pomocą specjalistycznego oprogramowania do tworzenia biblioteki cyfrowej i zarządzania nią.

Każdy, kto ma ochotę zapoznać się z oryginałami akt dotyczących szestasto-osiemnasto-wiecznej historii Konina, może to już zrobić bez trudu. Na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej w Poznaniu są one dostępne obok skanów akt Braci czeskich czy dokumentów opisujących historię Poznania. Są więc jednymi z pierwszych, które wyszły z archiwum do szerokiego czytelnika.