Skip to main content

Biblioteki cyfrowe

Biblioteki cyfrowe to systemy informacyjno-wyszukiwawcze, w którym gromadzone są uporządkowane zbiory zasobów cyfrowych, tj. dokumenty w oryginalnej postaci cyfrowej oraz dokumenty zdigitalizowane będące odwzorowaniem dokumentów w postaci tradycyjnej, udostępniane bezpłatnie w sieci za pomocą specjalistycznego oprogramowania do tworzenia biblioteki cyfrowej i zarządzania nią.

Biblioteki cyfrowe

Akademicka Biblioteka Cyfrowa Armanium - Dominikańska Biblioteka Cyfrowa Bałtycka Biblioteka Cyfrowa Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa Biblioteka Cyfrowa Informatyki Biblioteka Cyfrowa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Biblioteka Cyfrowa Instytutu Geodezji i Kartografii Biblioteka Cyfrowa Instytutu Łączności Biblioteka Cyfrowa Instytutu Nafty i Gazu Biblioteka Cyfrowa Instytutu Odlewnictwa Biblioteka Cyfrowa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej Biblioteka Cyfrowa Polskiego...

seniorzy, literatura

Więcej…Biblioteki cyfrowe

XVI-XVIII-wieczna historia Konina

Każdy, kto ma ochotę zapoznać się z oryginałami akt dotyczących szestasto-osiemnasto-wiecznej historii Konina, może to już zrobić bez trudu. Na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej w Poznaniu są one dostępne obok skanów akt Braci czeskich czy dokumentów opisujących historię Poznania. Są więc jednymi z pierwszych, które wyszły z archiwum do szerokiego czytelnika.

Więcej…XVI-XVIII-wieczna historia Konina