plakat wyklad euromajdan maKoniński Oddział Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie zapraszają na wykład prof. dr. hab. Andrzeja Małkiewicza pt. Euromajdan i jego następstwa, który odbędzie się 23 marca 2023 r. w MBP w Koninie przy ul. Dworcowej 13.

Andrzej Małkiewicz jest profesorem nauk społecznych w zakresie politologii. Od kilku lat bada relacje międzykulturowe i ich wpływ na politykę. Jest autorem kilkunastu książek.

Wykładowi towarzyszyć będzie otwarcie wystawy fotograficznej „Euromajdan – wszystko dla wolności”, autorstwa Bartłomieja Garczyka i Oleksandra Tymoshenki.

Bartłomiej Garczyk – adiunkt  i wykładowca akademicki w Zakładzie Studiów Wschodnich Wydziału Historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badacz dziejów i kultury Rosji. Fotografie zostały wykonane w okresie 5-8 maja 2014 roku, podczas wyjazdu studyjnego do Kijowa. Autor starał się udokumentować życie codzienne Majdanu po rewolucji.

Oleksandr Tymoshenko – od 26 listopada 2013 r. do 18 lutego 2014 r., pracował jako fotoreporter w czasie Rewolucji Godności. 18 lutego 2014 roku podczas wykonywania zdjęć został dwukrotnie ranny, co spowodowało trwały uszczerbek na zdrowiu. Po leczeniu i rehabilitacji opracował archiwum fotograficzne i przekazał je specjalnej komisji śledczej Generalnej Prokuratury Ukrainy oraz do Muzeum Rewolucji Godności i do Ukraińskiego Instytutu Pamięci.