Jeżeli chcesz zostać programistą, marzysz, żeby tworzyć aplikacje lub strony internetowe to mamy coś dla Ciebie. Wypożycz z naszej biblioteki bezpłatny dostęp do platformy Liga Niezwykłych Umysłów (LNU) i kursów języka Python i SQL!

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie przystąpiła do programu Koduj_PRO, który prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundację Ligę Niezwykłych Umysłów.

W ramach programu, od 9 marca przez rok, Biblioteka zapewnia bezpłatny dostęp do kursów on-line na platformie Ligi Niezwykłych:

 1. Kurs Python Level 1 (169 lekcji) obejmuje:
  •  zmienne,
  • łańcuchy znaków i ich metody,
  • typy danych,
  • operatory arytmetyczne,
  • funkcje,
  • instrukcje warunkowe,
  • operatory logiczne,
  • pętle,
  • sekwencje danych: łańcuchy, listy i operacje na sekwencjach,
  • zbiory, słowniki,
  • obsługa wyjątków, praca z plikami tekstowymi.
 2. Kurs SQL Level 1 (116 lekcji) obejmuje:
  • podstawy baz danych,
  • wyszukiwanie informacji z tabel,
  • sortowanie wyników,
  • korzystanie z funkcji arytmetycznych,
  • tworzenie, usuwanie i modyfikowanie tabel,
  • dodawanie i usuwanie rekordów,
  • zagnieżdżanie zapytań.

Jak uzyskać dostęp do darmowych kursów?

 1. Bądź czytelnikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.
 2. Załóż indywidulane konto na platformie LNU.
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie MBP w Koninie, który zarejestruje Twoje dane na liście oczekujących na przydział dostępu do kursu. UWAGA! Poprawne wysłanie formularza jest sygnalizowane informacją o przyjęciu zgłoszenia pod wyszukiwarką. 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych za pomocą formularza zgłoszeniowego w celu ustalenia terminu dostępu do materiałów szkoleniowych platformy Liga Niezwykłych Umysłów.

  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacjami o celach i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują.*                            

    
 4. O terminie kursu poinformuje bibliotekarz.

Uwaga!

 1. Decyduje kolejność zgłoszeń, gdyż liczba licencji jest ograniczona.
 2. Jeżeli licencja na wybrany przez Ciebie kurs nie jest aktualnie wypożyczona, bibliotekarz opiekujący się platformą, w przeciągu 48 godzin, przydzieli Ci dostęp pozwalający na bezpłatne korzystanie przez trzy tygodnie (21 dni) jednocześnie z pakietu kursów Python Level 1 i SQL Level 1 (kursów nie można rozdzielić).
 3. Po 3 tygodniach można ponownie zgłosić się o przydzielenie licencji poprzez formularz zgłoszeniowy.

Sprawdź czy Liga Niezwykłych Umysłów jest dla Ciebie: