Skip to main content

Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce

Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce to projekt wpierający młodzież z Ukrainy i Polski w wyborze dalszej ścieżki edukacji lub kariery oraz integrację i nawiązywanie relacji – poprzez udział w zajęciach rozwojowych, organizowanych w bibliotekach. Wsparcie dotyczy również ukraińskich rodziców i opiekunów.  Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the Children International.

Celem projektu jest wsparcie ukraińskiej młodzieży w wyborze dalszej ścieżki kariery w Polsce lub w Ukrainie, wsparcie w nauce szkolnej, nauce języka polskiego oraz integracji z polską młodzieżą – poprzez udział w zajęciach rozwojowych, organizowanych w bibliotekach. Wsparcie dotyczy również ukraińskich rodziców i opiekunów.  

Бібліотека для кожного. Моє місце – це проект підтримки молоді з України та Польщі у виборі подальшої освіти або кар’єри, а також інтеграція та налагодження стосунків через участь у заходах, які організовують бібліотеки. Підтримка також поширюється на українських батьків та опікунів. Проект реалізується Фундацією розвитку інформаційного суспільства у партнерстві з Save the Children International.

Метою проекту є підтримка української молоді у виборі подальшої кар’єри в Польщі чи Україні, підтримка у навчанні, допомога у вивченні польської мови, а також інтеграція з польською молоддю завдяки спільним заходам, організованим у бібліотеках. Підтримка також поширюється на українських батьків та опікунів.

Projekt jest finansowany ze środków Save the Children International z projektu IMPROVING THE LIFE CHANCES OF YOUNG UKRAINIAN REFUGEES IN POLAND (empowering youth locally through MHPSS and teaching Life Skills).