Skip to main content

Biblioteka dla wszystkich

Nasza Biblioteka została zaproszona do pilotażowej edycji projektu „Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni”.

Celem projektu jest wsparcie w nauce i adaptacji uczniów ukraińskich, którzy w wyniku działań wojennych znaleźli się w Polsce. W ramach projektu zorganizujemy działania wakacyjne integrujące młodych Polaków i Ukraińców. Umożliwimy korzystanie z różnych form zajęć w bibliotece, naukę języka polskiego i integrację ze społecznością lokalną. Wesprzemy także dorosłych opiekunów ukraińskich dzieci. Będziemy mieli do dyspozycji: tablety, laptopy, roboty Photon, Scottie Go!, Bum Bum Rurki, chusty animacyjne i wiele innych narzędzi, które uatrakcyjnią działania w ramach tego projektu.

Zapraszamy do udziału!

Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the Children International ze środków Danmarks Indsamling oraz SCI.

Kwota dofinansowania: 91.200 zł

Наша бібліотека була запрошена на пілотний випуск проекту «Бібліотека для кожного. Різні. Рівні. Важливі».

Метою проекту є підтримка навчання та адаптація українських студентів, які внаслідок війни опинилися в Польщі. У рамках проекту ми організовуватимемо святкові заходи, які об’єднуватимуть молодих поляків та українців. Ми забезпечимо використання різноманітних форм занять у бібліотеці, вивчення польської мови та інтеграцію з місцевою громадою. Ми також підтримаємо дорослих опікунів українських дітей. У нашому розпорядженні будуть: планшети, ноутбуки, роботи Photon, Scottie Go!, Boom Boom Tubes, анімаційні шарфи та багато інших інструментів, які зроблять діяльність цього проекту більш привабливою.

Запрошуємо взяти участь!

Проект «Бібліотека для кожного. Різні. Рівні. Важливі» реалізується Фундацією розвиткуінформаційного с успільства у партнерстві з Save the Children International з фонду Danmarks Indsamling і SCI.

Сума співфінансування: 91 200 злотих