Skip to main content

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego „Przestrzenie Słowa”

Opublikowano: 24.05.2023

Zapraszamy na rozstrzygnięcie konkursu literackiego „Przestrzenie Słowa” połączone ze spotkaniem z konińską pisarką Danutą Olczak. 

Danuta Olczak wydała jedenaście tomików wierszy, pisze artykuły prasowe, felietony, opowiadania. Zdobyła wiele prestiżowych nagród w ogólnopolskich konkursach poetyckich oraz innych odznaczeń. Publikuje w prasie regionalnej i ogólnopolskiej. Odbyła ponad 200 spotkań autorskich w szkołach i bibliotekach.

Rozstrzygnięcie odbędzie się 31 maja 2023 r., godz. 16.00-18.00 w Klubie Mieszkańców KSM przy ul. Wyzwolenia 13 (Zakole).

Konkurs Literacki pt. „Przestrzenie słowa” został zorganizowany w ramach kulturalnej inicjatywy oddolnej „Spotkania seniora z kulturą” zgłoszonej przez stowarzyszenie „Drużba Konin. Razem możemy więcej” w ramach zadania BLISKOteka MBP w Koninie.

Organizatorami konkursu są: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie i Stowarzyszenie „Drużba Konin. Razem możemy więcej”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025.

Plakat promujący rozstrzygnięcie konkursu literackiego "Przestrzenie słowa". Projekt: MBP w Koninie (eg)