Skip to main content

Zajęcia komputerowe dla grupy zaawansowanej: Komunikacja online i doświadczenia z social mediów

Opublikowano: 15.12.2023

Seniorzy w grupie zaawansowanej, podczas ostatnich w tym roku zajęć komputerowych, podjęli się wyzwania związanego z komunikacją online, zdobywając umiejętność korzystania z platform do rozmów wideo i nawiązywania kontaktów na odległość. Ponadto, skupiliśmy się na aspektach społecznościowych internetu, pomagając uczestnikom w ustawieniu profili na platformach społecznościowych oraz edukując ich na temat prywatności online. Dzielenie się doświadczeniami z korzystania ze social mediów umożliwiło wymianę poglądów na temat pozytywnych i negatywnych aspektów korzystania z tych platform, jednocześnie budując świadomość etyki online wśród uczestników.

Dziękujemy trenerowi Alanowie Woźniakowi za przeprowadzenie zajęć a seniorom za aktywne uczestnictwo.

Zajęcia NOWOCZESNY SENIOR edycja 2 zorganizowano w ramach LABORATORIUM DOJRZAŁOŚCI 2.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Ekran laptopa, na którym widać połączonych przez komunikator uczestników szkolenia. Fot. Renata Kowalska