Skip to main content

Laboratorium Młodego Lidera - 4 klucze do sukcesu

Kreatywność • Komunikacja • Kooperacja • Krytyczne myślenie

Głównym celem projektu jest nabycie/wzrost kompetencji społecznych związanych z kształtowaniem umiejętności komunikacyjnych, kompetencji liderskich, motywacji, poszukiwania i rozwijania talentów wśród 30 młodych osób ze szkół ponadpodstawowych (w wieku 15-18 lat) uczących się na terenie Konina lub powiatu konińskiego, poprzez realizację warsztatów edukacyjnych "LABORATORIUM MŁODEGO LIDERA - 4 Klucze do sukcesu", w terminie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dzięki zdobytym podczas projektu kompetencjom społecznym, młodzi ludzie będą mogli efektywniej i sprawniej funkcjonować w życiu, nawiązywać relacje z innymi, podejmować konstruktywne interakcje z otoczeniem, efektywniej pracować w zespole, negocjować i wywierać wpływ społeczny.

Uczestnicy projektu poznają również MBP w Koninie jako tzw. "trzecie miejsce", czyli miejsce, w którym można uzyskać potrzebne informacje i wsparcie, uczestniczyć w różnorodnej ofercie kulturalnej, edukacyjnej i czytelniczej, wyzwolić swoją kreatywność i krytyczne myślenie, komunikować się z innymi ludźmi i współpracować w zespole realizując swoje pomysły i pasje, a przy okazji spotkać się z innymi, by miło spędzić czas w otoczeniu literatury. Dzięki korzystaniu z różnorodnych zasobów MBP w Koninie młodzi ludzie będą mogli efektywniej uczestniczyć w animacji i aktywizacji czytelnictwa i wsparciu biblioteki w procesie kształtowania kompetencji 4K.

Laboratorium Młodego Lidera - 4 Klucze do sukcesu. Projekt: Emilia Guźnik
Laboratorium Młodego Lidera - 4 Klucze do sukcesu. Projekt: Emilia Guźnik