Skip to main content

Warsztaty dla młodzieży o skutecznym komunikowaniu się

Opublikowano: 07.06.2024

Filię „Starówka” po raz kolejny odwiedziła młodzież z  Niepublicznej Szkoły Montessori Odkrywcy Świata. Bierze ona udział w cyklicznych warsztatach organizowanych przez naszą placówkę. Tym razem tematem przewodnim było skuteczne komunikowanie się. Zajęcia te były doskonałą okazją do zgłębienia tajników efektywnej komunikacji zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej.

 Uczestnicy dowiedzieli się, że komunikacja werbalna stanowi maksymalnie 35% całego przekazu. Obejmuje ona słowa, ton głosu oraz sposób artykulacji.

 Znacznie większą rolę odgrywa komunikacja niewerbalna, która obejmuje mimikę twarzy, gesty, postawę ciała i kontakt wzrokowy.

Młodzież poznała, jak na skuteczność komunikacji wpływają jasność przekazywanych wiadomości, kontekst sytuacyjny, świadomość kulturowa oraz emocje nadawcy i odbiorcy.

W trakcie burzy mózgów zidentyfikowano przyczyny zakłóceń w komunikacji, takie jak hałas zewnętrzny, wewnętrzne myśli i emocje, brak uwagi, różnice językowe i kulturowe oraz stereotypy i uprzedzenia.

Na arkuszu z postacią uczestnicy zaznaczali cechy dobrego słuchacza, takie jak aktywne słuchanie, kontakt wzrokowy i okazywanie zainteresowania, oraz cechy złego słuchacza, takie jak przerywanie rozmówcy, brak reakcji i rozpraszanie się.

Młodzież zrozumiała, jak ważna jest komunikacja niewerbalna oraz jak unikać zakłóceń, aby poprawić jakość komunikacji. Umiejętność aktywnego słuchania została uznana za kluczową dla skutecznej komunikacji i budowania dobrych relacji interpersonalnych.

Warsztaty były interaktywne i angażujące, a uczestnicy aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach i dyskusjach. Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy na kolejne spotkania w naszej bibliotece!