Skip to main content

Czym biblioteka bogata, tym rada – przysłowia o książce i bibliotece

Opublikowano: 19.05.2023

Czym biblioteka bogata, tym rada,
Jedna książka biblioteki nie czyni.

To jedynie mała próbka freestyl’u naszych Czytelników, którzy tworzyli przysłowia i powiedzenia o bibliotece i książce, bazując na tych powszechnie już znanych, tak by te sparafrazowane wersje doń nawiązywały, a także hasła przewodniego Tygodnia Bibliotek.

Radzi jesteśmy ogromnie z tak licznego i ochoczego odzewu na kolejną, zaproponowaną przez nas literacką zabawę oraz radzi też z tego, że NASZA biblioteka, bogata w kilkudziesięciotysięczny księgozbiór, sukcesywnie go powiększa, m.in. też dzięki WASZEJ szczodrości.